#043 Júlia Solans

25,00100,00 IVA incluido

Clear selection

La ciutat de Barcelona és cada cop menys amigable. La pandèmia ha provocat que es torni a l’ús desaforat del transport privat i els carrers esdevenen autopistes urbanes. Davant de la crisi climàtica hem de començar a replantejar-nos els privilegis per a convertir-los en hàbits saludables.

 

La ciudad de Barcelona es cada vez menos amigable. La pandemia ha provocado que se vuelva al uso desaforado del transporte privado y las calles se convierten en autopistas urbanas. Ante la crisis climática debemos empezar a replantearnos los privilegios para convertirlos en hábitos saludables.

 

The city of Barcelona is getting less and less friendly. The pandemic has led to an outrageous increase in private transporation, and the streets have become urban highways. Given the climate crisis, we have to start reconsidering our privileges and turning them into healthy habits.

 

www.instagram.com/guisante

www.juliasolans.com