THE BARCELONIAN és un projecte col·lectiu d’il·lustració que ret homenatge a la mítica revista THE NEW YORKER mitjançant les portades d’una revista inexistent. Més de 100 artistes il·lustren la seva relació amb la ciutat viscuda, amb la ciutat dels seus amors i odis, per mostrar-nos racons, escenes, anècdotes i episodis des de les múltiples perspectives de les seves mirades úniques. estem de vacances fins al 27 d’agost

Clicka aquí per a veure-les totes

THE BARCELONIAN es un proyecto colectivo de ilustración que a través de las portadas de una revista inexistente rinde homenaje a la mítica revista THE NEW YORKER. Más de 100 artistas ilustran su relación con la ciudad vivida, con la ciudad de sus amores y sus odios, para mostrarnos rincones, escenas, anécdotas y episodios desde las múltiples perspectivas de sus miradas únicas. Estamos de vacaciones hasta el 27 de agosto.
Clicka aquí para verlas todas

THE BARCELONIAN is a collective illustration project that pays homage to the legendary THE NEW YORKER through the covers of a nonexistent magazine. More than 100 artists illustrate their relationship with the lived city, with the city of their loves and hates, to show us corners, scenes, anecdotes and episodes from the multiple perspectives of their unique view. We are on holidays until august 27


Click here to view all

Barcelona il·lustrada pels seus artistes

The Barcelonian book #1 és un diari de ciutat a través de les primeres 102 portades de la nostra revista imaginària, també és un aparador de la comunitat artística, del talent, de la creativitat que hi ha a l’ADN de Barcelona.
Un total de 157 pagines que reflecteixen la ciutat que som, que vivim, que volem.
Una Barcelona il·lustrada, gràcies als seus artistes.

Barcelona ilustrada por sus artistas

The Barcelonian book #1 es un diario de ciudad a través de las primeras 102 portadas de nuestra revista imaginaria, pero también es un escaparate de la comunidad artística, del talento, de la creatividad que existe en el ADN de Barcelona.
Un total de 157 paginas que reflejan la ciudad que somos, que vivimos, que queremos.
Una Barcelona ilustrada, gracias a sus artistas.

Barcelona illustrated by its artists

The Barcelonian book #1 is a city’s diary through the first 102 covers of our imaginary magazine, and it is also a showcase for the artistic community, the talent, the creativity embedded in Barcelona’s DNA.
A total of 157 pages that reflect the city that we are, that we live in, that we want.
An illustrated Barcelona, ​​thanks to its artists.

Impressió Giclée sobre Canson Velim Museum Rag 315gr. Aquesta obra està impresa a Barcelona per Odisseny, un centre especial de treball patrocinat per la Fundació Pere Mitjans. Cada peça s’imprimeix sota demanda: esperi  entre 7 i 10 dies hàbils.

Impresión Giclée sobre Canson Velim Museum Rag 315gr. Esta obra está impresa en Barcelona por Odisseny, un centro especial de trabajo patrocinado por la Fundació Pere Mitjans. Cada pieza se imprime bajo demanda: espera 7 y 10 días hábiles.

Giclée print on Canson Velim Museum Rag 315gr. This artwork is printed in Barcelona by Odisseny, a special work center sponsored by Fundació Pere Mitjans. Each piece is printed on demand: please allow 7-10 working days.

Mides i preus / Tamaños y precios / Sizes & prices 

19,5 x 25 cm paper size – 17 x 21,2 cm print area – 25 €
24,5 x 31 cm paper size – 21 x 26,2 cm print area – 40 €
39,5 x 49,5 cm paper size – 35,2 x 44 cm print area – 70 €
70 x 90 cm paper size – 62 x 77 cm print area – 100 €