THE BARCELONIAN és un projecte col·lectiu d’il·lustració que ret homenatge a la mítica revista THE NEW YORKER mitjançant les portades d’una revista inexistent. Més de 100 artistes il·lustren la seva relació amb la ciutat viscuda, amb la ciutat dels seus amors i odis, per mostrar-nos racons, escenes, anècdotes i episodis des de les múltiples perspectives de les seves mirades úniques.
Clicka aquí per a veure-les totes

THE BARCELONIAN es un proyecto colectivo de ilustración que a través de las portadas de una revista inexistente rinde homenaje a la mítica revista THE NEW YORKER. Más de 100 artistas ilustran su relación con la ciudad vivida, con la ciudad de sus amores y sus odios, para mostrarnos rincones, escenas, anécdotas y episodios desde las múltiples perspectivas de sus miradas únicas.
Clicka aquí para verlas todas

THE BARCELONIAN is a collective illustration project that pays homage to the legendary THE NEW YORKER through the covers of a nonexistent magazine. More than 100 artists illustrate their relationship with the lived city, with the city of their loves and hates, to show us corners, scenes, anecdotes and episodes from the multiple perspectives of their unique view.
Click here to view all

Impressió Giclée sobre Canson Velim Museum Rag 315gr. Aquesta obra està impresa a Barcelona per Odisseny, un centre especial de treball patrocinat per la Fundació Pere Mitjans. Cada peça s’imprimeix sota demanda: esperi  entre 7 i 10 dies hàbils.

Impresión Giclée sobre Canson Velim Museum Rag 315gr. Esta obra está impresa en Barcelona por Odisseny, un centro especial de trabajo patrocinado por la Fundació Pere Mitjans. Cada pieza se imprime bajo demanda: espera 7 y 10 días hábiles.

Giclée print on Canson Velim Museum Rag 315gr. This artwork is printed in Barcelona by Odisseny, a special work center sponsored by Fundació Pere Mitjans. Each piece is printed on demand: please allow 7-10 working days.

Mides i preus / Tamaños y precios / Sizes & prices 

19,5 x 25 cm paper size – 17 x 21,2 cm print area – 25 €
24,5 x 31 cm paper size – 21 x 26,2 cm print area – 40 €
39,5 x 49,5 cm paper size – 35,2 x 44 cm print area – 70 €
70 x 90 cm paper size – 62 x 77 cm print area – 100 €