#016 Lluïsot

25,00100,00 IVA incluido

Clear selection

EMMASCARATS

De sobte ens vam trobat rodejats d’un virus i ens vam quedar tancats a casa. Quan ens van deixar sortir al carrer, el paisatge urbà havia canviat. Ara tots anàvem amb mascareta. Era una imatge tant sorprenent que no vaig poder evitar de reflectir-la. Ara ja ens hem acostumat (o no) a anar amb mascareta i a veure als altres amb la cara tapada.  Fins i tot ja podem passejar a cara descoberta, però queda per a la historia aquesta imatge de vianants emmascarats. La Pedrera és un dels edificis emblemàtics de Barcelona i ha estat testimoni d’aquest canvis de la gent que passeja per davant seu.

 

ENMASCARADOS

De repente nos encontramos rodeados de un virus y nos quedamos encerrados en casa. Cuando nos dejaron salir a la calle, el paisaje urbano había cambiado. Ahora todos íbamos con mascarilla. Era una imagen tan sorprendente que no pude evitar reflejarla. Ahora ya nos hemos acostumbrado (o no) a ir con mascarilla y ver a los demás con la cara tapada, incluso ya nos podemos pelear a cara descubierta, pero queda por la historia esta imagen de peatones enmascarados. La Pedrera es uno de los edificios emblemáticos de Barcelona y ha sido testigo de estos cambios de la gente que pasea por delante.

 

MASKED

Suddenly we found ourselves surrounded by a virus and locked up at home. When we were allowed to go outside, the urban landscape had changed. Suddenly, we were all wearing masks. It was such an amazing image that I simply had to draw it. Now we have gotten used to wearing a mask (or not) and seeing others with their faces covered –we can even fight face to face, but the image of masked pedestrians has gone down in history. La Pedrera is one of Barcelona’s iconic buildings and has witnessed these changes in the people who walk by it.

 

http://lluisot-ninotaire.blogspot.com

www.instagram.com/lluisot_barcelona/