#012 Arianne Faber

25,00100,00 IVA incluido

Clear selection

RECUPEREM LA CIUTAT!

Aquesta portada fa un clam per una ciutat més verda. Barcelona ha creat superilles per recuperar per a la ciutadania una part de l’espai que actualment ocupen els vehicles.

 

¡RECUPEREMOS LA CIUDAD!

En esta portada se reivindica una ciudad más verde. Barcelona ha creado superillas que recuperan para la ciudadanía una parte del espacio antes ocupado por los automóviles.

 

LET’S TAKE BACK THE CITY!

This cover is a call for a greener city. Barcelona has created superblocks to recover part of the space occupied by vehicles and free it up for its residents.

 

www.ariannefaber.com

www.instagram.com/ariannefaberillustration/